برای مردن آماده نیست

 عاشقانه بوسه هایَت اَلَکی، قول و قرارَت الکی
میوه ی عشقِ تو و باغِ بهارَت الکی

فکر کردم که در آن کوچه، نشانی زِ تو هست
کوچه هایَت الکی، کوی و دیارَت الکی

گفته بودم که به سازَت همه شب خواهم خُفت
خوابهایم الکی، نغمه ی تارَت الکی

یادم آید دَمِ رفتن، غمِ دنیایِ تو را
گریه هایَت الکی، حالِ نَزارَت الکی

بی گُنَه بودم و آن شب به سَرَم داد زدی
دلِ تو با دِگری، داد و هوارَت الکی

دل به یک نامه سپردی که چنین خام شدی
داستانَت الکی، نامه‌نگارَت الکی

برو از پیشِ من و یاوه مگو، خاک شدی
آخرِ قصه، تو و اسب و سوارَت الکی

ما معتقدیم که جنگ همیشه، ما ايمان انسان مهربانی می توان جلوگیری کرد و بیشتر منافع متقابل از درگیری وجود دارد. ما امروز!