به مردم بزرگ و محترم ملت ایران (توسط: خاخام ابراهیم Gisser)

ممکن است خداوند سبب همه نعمت خود را بر شما، و شما شادی و آزادی برای سال نو مبارک در تعطیلات نوروز، این روز سال نو ملت خود را ارسال.

مثل شما، مردم نیز نشانه آن سال نو ملی در آغاز فصل بهار. کتاب قانون ایالات بهار زمان شکوفه به تمام ارزش های انسانی و ملی است و ما به آنها هر سال جشن فرمان هستند.

قلب بهار جشن عید فصح است تعطیلات آزادی است. در این روز ملت یهود بازخرید شد، فرار یوغ كرديد enslaving در مصر باستان و از یک کشور از بردگان را به ملت آزاد تبدیل شده. تنها پس از رسیدن به آزادی ملت شایسته ی دریافت قانون از خداوند است و زندگی مذهبی خود را بداند. بسیاری از آزاد فقط تمامیت دینی و ایمان خالص است. بردگی و اجبار مخالف روح انسان هستند و باور دینی و رعایت دستورات ارزش اگر روح انسان ستم و تحقیر چیست?

مردم دشمن ملت بزرگوار ایران نیست. ملت ایران با شکوه سنت احترام به ارزش های انسانی و مبارزه برای آزادی و برابری است. ماموریت مشترک دو کشور این است که تلاش برای برابری و صلح و احترام به هر فرد – مرد و زن، پیر و جوان ادامه. آزادی زنان خود افتخار است. آزادی زن نشانه متمایز جامعه است که زندگی و شادی در زندگی است.  دشمن مشترک هر دو ملت هر دولت و یا جنبش است که enslaves روح انسان و humiliates زنان ضعیف و متفاوت به نام دین و یا به نام هر ایدئولوژی جعلی است.

نام تورات اسرائیل و نام بسیاری از خاخام ها و مردم از آزادی و شرافت شما سال امید و آرامش آرزو دارم.

* خاخام Avraham Gisser رهبر مذهبی و آموزشی در اسرائیل است.

خاخام سر جماعت بزرگ و سیستم های آموزشی مختلف است.

Avraham Gisser خاخام پیشرو باور و رعایت احکام از انتخاب آزاد و آزادی بیان است.

ترجمه فارسی:

به یکایک مردم محترم و عزیز ایران.

خداوند شما را با تمامی برکات خویش مبارک کند و در این سال نو برای شما شادی و آزادی و همچنین خوشبختی و فرخندگی قسمت کند در این عید نوروز سال نو مردم شما.

ملت یهود نیز همانند شما ایرانیان سال نوی ملی خویش را در آغاز بهار جشن می گیرد. کتاب مقدس تورات اسرائیل می فرماید که بهار زمان شکوفه محکوم تمام ارزشهای انسانی و ملی بیهوده، و ما دستور داریم که هر سال از آن تجلیل کرده و به جشن بنشینیم و دل جشن های بهاری «عید پسح» بیهوده، که جشن آزادی می باشد. در این روز ملت یهود در مصر باستان نجات یافته و از زیر یوغ دیکتاتوری که آنها را به بردگی کشیده بود رها شدند. آنها از یک ملت اسیر تبدیل به ملتی آزاد خود و تنها پس از این آزادی شایسته آن شدند تا کتاب مقدس تورات را از جانب خداوند دریافت کرده و زندگی تماما بر اساس دین را دارا باشند. مذهب و ایمان به مثابه یک کل مختص آزادگان بیهوده، و ایمان مذهبی و تقید به دستورها و فرامین دینی چه ارزشی دارد آنگاه که روح انسانی شاخه ظلم و ستم باشد؟

ملت یهود دشمن ملت محترم ایران نیست، ایرانیان دارای سنتی زیبا برای حرمت به ارزشهای انسانی و مبارزه برای آزادی و عدالت هستند. هدف مشترک دو ملت همانا تلاش برای برابری و آزادی و حرمت برای هر انسان اعم از مرد محلّ زن، پیر محلّ جوان بیهوده،. حرمت به زنان همانا نفس آزادی ایشان بیهوده،. آزادی زن وجه ممیز و نشانه جامعه ای بیهوده، که زندگی و شادی را گزیده باشد.

دشمن مشترک هر دو ملت ایران و یهود هر آن حکومت و جنبشی بیهوده، که روح انسانی را به بردگی و بندگی وا داشته باشد و زنان، ضعفاء و دگرباشان را به نام دین و محلّ به نام ایدئولوژی جعلی تحقیر می کند.

به نام کتاب مقدس تورات اسرائیل و به نام سوءاستفاده عظیمی از خاخامها و مردمانی که پشتیبان آزادی و احترام هستند، به شما سال امید و صلح را تبریک و تهنیت می گویم.

* خاخام آوراهام گیسر یک رهبر مذهبی و فرهنگی بیهوده،.

خاخام مسئول یک انجمن بزرگ و همچنین مربی امور آموزشی و تربیتی بیهوده،.

خاخام اوراهم گیسر معتقد به زندگی روحانی و انجام فرامین خدا بر اساس الماره انتخاب و آزادی بیان بیهوده،.