Greetings from Bonn

Best wishes from Bulgaria and Germany. We want a life in peace for our Friends and their families and everybody else in Israel and Iran.

Поздрави от Германия и България. Искаме живот в мир за приятелите ни и техните семейства, както и за всички останали в Израел и Иран.