Category Archives: واژگان – انگليسي English vocabulary

statements در مواقع نیاز می‌تونید از عبارات زیر به عنوان

در مواقع نیاز می‌تونید از عبارات زیر به عنوان مثلا خسته نباشید، و یا تحسین طرف مقابلتون به نسبت موقعیت استفاده کنید: Good job : کار(ت)خوب بود Well done: خوب انجام دادی Nice work : کار نیک Keep it up : ادامه اش بده اینقدر که خوبه Cheer Up : یه چیزی تو مایه های: […]

Shops & stores انواع مغازه و فروشگاه در انگلیسی

انواع مغازه و فروشگاه در انگلیسی shop مغازه Store فروشگاه فرق بین Shop و Store در چیست حالا؟؟ Shop : مغازه ی کوچکتر/معمولا” فروش و ارائه خدمات، معمولا” از یک نوع صورت میگیرد. Store : فروشگاه بزرگتر/معمولا” فروش انواع مختلفی از کالا خواه مرتبط به هم یا نا مرتبط در اینجا موجود است. baker’s/ Bakery […]

Adjectives associated with WOMEN صفتهاى شخصيتى مربوط به خانمها

Adjectives associated with WOMEN صفتهاى شخصيتى مربوط به خانمها appreciative. قدردان attractive. جالب ,دلربا charming جذاب complaining شاکی dependent وابسته ,متکی dreamy رویاپرداز fickle بی وفا Feminine زنانه ,لطیف Frivolous سبك سر fussy جوشی, دیرپسند high strung بسیار حساس Mild انسان ملایم nagging نق نقو prudish خشک softhearted دل رحم, رحیم sophisticated فرهیخته submissive مطیع talkative […]

طرز بیان احساسات

طرز بیان احساسات  How are you feeling today question امروز حالت چطوره ؟ Happy – شاد Sad – ناراحت Angry – عصباني Excited هيجان زده Afraid ترسيده Shy خجالت زده Guilty گناهكار Tired خسته Jealous حسود Hopeful اميدوار Bored كسل Proud مغرور Sorry متأسف Embarrassed شرمنده Suprised شگفت زده سکس چت تهران چت اصفهان چت […]

اسامی شغلها به انگلیسی

اسامی شغلها به انگلیسی Garbage collector or garbage man رفتگر Electrician برقکار Pilot خلبان Miner معدنچی Copilot کمک خلبان Nurse پرستار Barber آرایشگر مرد Officer افسر Clergy man روحانی Photographer عکاس Specialist متخصص Plumber لوله کش Soccer player فوتبالیست Actor بازیگر Butcher قصاب Porter باربر Bellhop باربر هتل Watchman ساعت ساز President رئیس جمهور Grocer بقال Repairman تعمیرکار Shepherd چوپان Farmer کشاورز Gardener باغدار Artist هنرمند Muezzin موذن Banker بانکدار Cameleer ساربان Blacksmith آهنگر Goldsmith زرگر Cook / Chef آشپز Boss رئیس Dentist دندان پزشک Brigadier سرتیپ Carpenter نجار Caretaker or […]

عبارات محترمانه در انتهای نامه های رسمی

عبارات محترمانه در انتهای نامه های رسمی Yours faithfully ارادتمند شما Yours sincerely ارادتمند شما Yours respectfully با احترام Yours cordially با احترام صمیمانه Yours affectionately با احترام و محبت Yours truly ارادتمند شما Fondly با صمیمیت Gratefully با سپاس Best regards با احترام Best wishes با بهترین آرزوها سکس چت تهران چت اصفهان چت فیلم سکسی مشهد چت جوان ايراني گی فیلم سکس کانال […]

برخی جملات و عبارات پرکاربرد

برخی جملات و عبارات پرکاربرد  Are you teasing me? مسخره ام میکنی؟ Stay where you are. همون جا بایست I’ll sue you. از دست شما شکایت میکنم.  Give it to me. اونو بده به من  He’s not okay at all. حالش اصلا خوب نیست I am worried دلم شورمیزنه/نگرانم Here you are! بفرمایید Have a nice time! خوش باشی Keep it […]

بررسی عبارتی کاربردی و اشتباه رایج در استفاده آن

بررسی عبارتی کاربردی و اشتباه رایج در استفاده آن Pleased to meet you Nice to meet you “از آشنایی با شما/ از آشنایی باهات خوشوقتم” در جواب این عبارات شما می تونین بگین Pleased to meet you too Nice to meet you too منم از آشنایتتون/ آشناییت خوشوقتم یا از عبارات زیر استفاده کنین You […]

معنی جالب برخی عبارتها با Well

معنی جالب برخی عبارتها با Well Well advised عاقلانه Well behaved خوش رفتار Well being سعادت Well built خوش هیکل Well paying job شغل پر در آمد Well done خوب انجام شده Well known مشهور Well-off پولدار Well read کتاب خوان سکس چت تهران چت اصفهان چت فیلم سکسی مشهد چت جوان ايراني گی فیلم سکس کانال پورن تلگرام

كلمات مخفف پر استفاده در چت انگليسي

كلمات مخفف پر استفاده در چت انگليسي Hi There سلام HT حالت چطوره؟ How Are You? HRU سن/ جنس /مکان Age/Sex/Location ASL تا آنجایی که من می دانم Az Far As I Know AFAIK به زودی As Soon As Possible ASAP اه خدای من Oh My God OMG دوست پسر Boy Friend BF دوست دختر Girl Friend gf راستی By The Way BTW از طرف […]

دوستانی که در گفتن ساعت مشکل دارن این پست از دست ندن

دوستانی که در گفتن ساعت مشکل دارن این پست از دست ندن It’s eight o’clock ساعت 8 است Its nine twenty ساعت نه و بیست دقیقه است Its twenty after nine بیست دقیقه از 9 گذشته Its five thirty ساعت پنج و نیم است It’s half past five  ساعت پنج و نیم هست It’s five to eleven پنج دقیقه به […]

Basic terms ساده ترین اصطلاحات انگلیسی

ساده ترین اصطلاحات انگلیسی از آن خوشم میاد I like it مطمئن نیستم I’m not sure نمیدانم I don’t know منم اینطور فکر میکنم I think so گرسنه هستم I’m hungry تشنه هستم I’m thirsty خسته هستم I’m tired عجله دارم I’m in a hurry من آماده ام I’m ready تنهام بگذار Leave me alone […]