No war! فقط به اون کون دادم

با سلام میخوام داستان کون دادنم رو به کسی که تا الان شش بار فقط به اون کون دادم رو بگم…

***

دیگه ۲۶ سالم شده و چهار ماه قبل از سام خواستم که بازم منو بکنه البته بعد اینکه سه سال بهش کون ندادم بخاطر دوری راهمون قرار شد من برم تو باغ سوئیتش تو بابل و یه شب کامل پیشش بمونم و حسابی ازش لذت ببرم چون تو این پنج بار گذشته جوری منو کرد که همیشه بهش دوست داشتم کون بدم و ازم لذت ببره البته چند باری تو ایمو بهش وب داده بودم از سوراخ کونم که تو حموم خیار میکردم توس و حسابی آتیششو تند کردم میگفت اگه کونت دستم بیفته جرش میدم منم قند تو دلم آل میشد ازش خواستم که اولین بار آبشو بریزه توش و صبح بازم کونمو بکنه و آبشو بخورم.
ساعت ۱۲ شب حرکت کردم نزدیکای ۲ رسیدم قائمشهر و سام اومد دنبالم و از اونجا حرکت کردیم به سمت باغش و رفتیم تو سوئیتش

Farah-Sahar-axتا رسیدیم دستشو گزاشت لای کونم حسابی مالیدش و دستشو از زیر شلوارم کرد تو و سوراخمو بازی کرد و یه انگشتشو اروم کرد توم خیلی بهم حال میداد که از اینکه دوباره بعد اینهمه مدت که دور هستیم از هم و در ارتباز هستیم تو این سه سال دوری بهش کون بدم.یه جا انداخت و چراغ رو خاموش کرد و صدای زیپ شلوارشو شنیدم که دیگه تو تاریکی لخت شده بود اروم گفت بهم بیا کونی امشب تا صب کونتو جر میدم اومد سمتم و زیپ شلوارمو باز کرد و با شورتم کشبد پایین و تیشرتمو از تنم در اورد الان لخت جلوش بودم و خوابوند و منو بغل کرد و شروع به لب گرفتن کردیم و دستاش بود که منو نوازش میکرد و لای کونمو دست میکشید و انگشتشو میکرد تو و در میاورد منم حسابی لذت میبردم که احساس اینکه زیر مرد سن بالا بودن خیلی قشنگه و باهاش همراهی میکردم اروم از زیر گلو شروع به لیسیدن بدن پر موش کردم و اومدم پایین به سمت کیرش و اروم با زبونم از نوکش تا تهش لیس میزدم هربار اینکارو میکردم میگفت اوووف کونی اتیشم زدی و اروم سر کیرشو کردم تو دهنم و شروع کردم به خوردن کیرش بعد یه ربع ساک زدن عاشقانه براش من جلوش نشستم به دو زانو و جلوم ایستاد و کیرشو کرد تو دهنم و محکم تو دهنم تلنبخ زدن رو شروع کرد بهم میگفت کونی جنده همشو بخور منم تو آسمونا بودم چون ازش خواسته بودم که تو سکس بهم اینجور حرفا رو بگه

بعد حدود بیست دقیقه ساک زدن بهم گفت برگرد کونی میخوام جرت بدم و منم چهار دست و پا نشستم و لای کونمو با دستاش باز کرد و یه جوووون بلند سر داد چون حسابی تمیزش کرده بودم و چوم پوستم سفید هست همیشه از سفیدی پوستم تعریف میکرد و یه تف انداخت رو سوراخم و کیرشو داد بمن دوباره خیسش کنم و بعد اروم سر کیرشو کرو توش اولش دردی اومد که گفتم یکم یواش بیارش تو و همینکارو کرد و بعد یه اندازه گفتم نگه دار و همینکارو کرد و بعد تو همون سایز گفتم اروم تلنبه کنه و با اینکارش باعث شد راحت تر سوراخم برای پذیرایی از کیرش محیا بشه که یواش یواش با فرو کردن کامل کیرش سرعت تلنبه ها بیشتر میشد و هر دفعه به حد ارضا میرسید نگه میداشت و بعد چند ثاتیه دوباره تلنبه میزد

من تو اوج لذت ار اینکه چنان لذتی رو تو کل عمر تجربه نکردم همس میخواستم تند و تند تر بکنه و بعد حدود بیست دقیقه تلبنه زدن گفت دارم میام و محکم همشو فرو کرد احساس کردم کیرش بزرگتر شد و با فوران آب سام آب منم ریخت و تو بغلش خوابیدم و با دو تا دستمال که گزاشت جلوی سوراخم گفت آبم باید جذب کونت بشه تا کونت بزرگتر بشه و بعد خوابیدیم تا صبح که یکبار دیگه بهش کون دادم و ایندفعه آبشو که مزه شوری داشت رو خوردم البته به زحمت ولی الان میبینم خوب هست الانم که مینویسم باهم قهر کردیم ولی باز دوست دارم بهش کون بدم…

We are Farah and Sahar, We’re both Iranian actors.

During our trip in Central America we met many Israelis. This left really good friendships with the most of them and we ended up travelling with a group together for almost 2 months. We are all human beings! Don’t let youre government manipulate you and let them fight their own war!  A lots of love for all Israelis, Iranians and The rest of world!!